سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس اعلام کرد بعد از گرفتن حقشان از کميته انضباطي صحبت خواهد کرد.

علي دايي پس از پايان تمرين امروز پرسپوليس در خصوص حضورش در جلسه روز گذشته کميته انضباطي که مربوط به پرونده محسن قهرماني ميشد، گفت: فعلا نميخواهم در اين باره و حضورم در کميته انضباطي حرفي بزنم.

به گزارش تسنيم،وي افزود: بگذاريد حقمان را بگيريم و بعد از اينکه موفق شديم اين کار را انجام دهيم صحبتهايم را انجام خواهم داد.