مدافع ملي پوش اسپانيايي تيم فوتبال بارسلونا پس از مدتي دوري از مسابقات به تمرينات تيمش بازگشت.

جوردي آلبا از ديروز در تمرينات بارسا حاضر شد.وي 2 ماه به علت دو مصدوميت پياپي عضله ران پا غايب بود.

ژاوي هم با بهبودي از مصدوميت عضله ساق تمرينات خود را از سر گرفت.

اين در حاليست که در تمرين ديروز بارسلونا آندرس اينيستا به علت مصدوميت عضله ران و درد اين ناحيه تمرين نکرد.