وضعيت مدافع ايراني باشگاه سن خوزه براي ادامه همکاري با اين باشگاه امريکايي مشخص نيست.


به گزارش اوج و به نقل از سايت mlssoccer، قرارداد استيون بيت آشور مدافع راست تيم سن خوزه و تيم ملي ايران با اين باشگاه به پايان رسيده و وضعيت او براي ادامه همکاري با اين باشگاه در هاله اي از ابهام قرار گرفته است.

جان دويل مدير باشگاه سن خوزه درباره اين موضوع گفت: قرارداد يک يا دو بازيکن تيم ما به پايان رسيده و ما اميدوار به ادامه همکاري با اين بازيکنان هستيم اما هنوز معلوم نيست که آنها دوست دارند کماکان در سن خوزه بمانند يا نه. فکر مي کنم آنها هم منتظر اتفاقات روزهاي آينده هستند.