مرجع خبري رئال مادريد : كارلو آنجلوتي در كنفرانس مطبوعاتي پيش از بازي كوپا با شاتيوا گفت :" كريستيانو سه شنبه مقابل كپنهاگ بازي مي كند . " تا حرف قبلي خود كه گفته بود ستاره پرتغالي تا بازي با اوساسونا استراحت مي كند را رد كند .
تركيب :"با همه بازيكنان آماده به جز ژابي بازي مي كنيم چرا كه چمن مصنوعي برايش خوب نيست و اخيرا مصدوم شده است . مشكل ديگري نيست . "
نبود محصولات آكادمي :"هيچ كدام از بازيكنان كاستيا را در ليست نگذاشتيم چون فقط 16 نفر مي توانند بازي كنند . "
بدون محصولات آكادمي :" آن ها را در ليست نگذاشتيم چون فقط 16 نفر مي توانند در ليست باشند . "
كريستيانو مقابل كپنهاگ :"روبراه است و سه شنبه بازي مي كند . "
تنمديد ژابي :"هدف اين است كه تا كريسمس همچنان با ما عالي بازي كند . ژابي با باشگاه صحبت كرده است . اميدواريم كه به نتيجه برسد . "
سال جام جهاني :" بازيكنان به آن فكر نمي كنند . "
بحث پاداش ها براي پايان فصل :" اين براي خود بازيكنان مهم است . "
جوان ها :"فرصت دارند تا بازي كنند اما نيازي نيست كه چيزي را ثابت كنند . عجيب است كه زياد بازي نكنند اما نكته اين جاست كه بايد با كريستيانو ، بيل ،بنزما و ژابي رقابت كنند . خودشان اين را درك مي كنند . "
بازي كوپا :"مي خواهيم يك بازي خوب ، جدي و حواس جمع داشته باشيم . به بازي در چمن مصنوعي عادت نداريم اما مهم نيست . مي خواهيم كه بازي خوبي داشته باشيم و سخت بكوشيم تا مثل پارسال به فينال برسيم . "
طول كشيدن مصدوميت واران :" برايش برنامه مشخصثي داريم . مي خواهيم زانويش آماده باشد . چهارشنبه برنامه ويژه را شروع مي كند تا براي ژانويه آماده باشد . "
گرت بيل :"شرايط بدني خيلي خوبي دارد . "
موراتا :"بازيكن بسيار مهمي است و مي ماند . پايان فصل اگر راضي ناشد ، مي تواند برود . در حال حاضر مشكل ما اين قضيه نيست . "