بازيکن سابق تيم ملي فوتبال گفت: نبايد انتظارات را از تيم ملي فوتبال بالا ببريم.

مهدي مهدويکيا با اشاره به هم گروهي ايران با تيمهاي آلمان، ايتاليا و يوگسلاوي در جام جهاني 1998 اظهار داشت: اسامي تيم ملي آلمان بر روي بازيکنان تاثيرگذار بود. کادر فني از اين موضوع تاثير گرفته بود و به بازيکنان انتقال داد. ما نزديک به 90 روز پيش از آغاز جام جهاني در اردو بوديم که پس از برد مقابل آمريکا همه چيز برايمان تمام شد.

وي در مورد همگروهي ايران با تيمهاي آرژانتين، بوسني و هرزهگوين و نيجريه يادآور شد: در گروه خوبي قرار گرفتيم اما نبايد توقعات را بالا ببريم. نبايد از هم اکنون بگوييم ميتوانيم از گروهمان صعود کنيم در فوتبال هر اتفاقي ميتواند رخ دهد.ما در جام جهاني 2006 مقابل مکزيک بد بازي نکرديم. روي اشتباهات فردي گل خورديم که اگر اين امر صورت نميگرفت نميباختيم. در بازي با پرتغال هم گل استثنايي دکو به ثمر رسيد که هر يک سال اين شوتها زده ميشود و گل دوم هم از روي نقطه پنالتي بود که به نظرم خطا نبود.

بازيکن سابق تيم ملي تاکيد کرد: ما نبايد سطح توقعات را بالا ببريم که در اين صورت همان مشکلات 2006 به وجود ميآيد. نبايد از هم اکنون بگوييم تيم ملي بايد از گروهش صعود کند. اين موضوع با واقعيت به دور است. جايگاه ما در فوتبال مشخص است نبايد روي اين مسئله مانور بدهيم.

مهدويکيا تصريح کرد: بايد از لحاظ بدني بازيکنان را آماده کنيم تا با قدرت در جام جهاني حاضر شوند. ما در سال 98 بعد از 20 سال با تمام محروميتها و تحريمها که وجود داشت، به جام جهاني صعود کرديم که در آن زمان ايوويچ روي قدرت بدني بازيکنان کار کرد. اردوهاي پرفشاري چون بروجرد و رم برگزار کرديم. با تيمهاي صاحب سبکي چون آلمان و يوگسلاوي همگروه شديم که ميتوانستيم مقابل آنها هم نبازيم.

وي افزود: من با کيروش که صحبت ميکردم او نگران اين مسئله بود که بازيکنان از لحاظ بدني آماده باشند در تمام تيمهاي اروپايي ميزان دوندگي بالاي 12 کيلومتر است. ما بايد سرعت بازي خود را بالا ببريم. به هر حال کيفيت زمين و ساير موارد تاثيرگذار است.

مهدويکيا تاکيد کرد: ما قطعا بايد بازيهاي دوستانهاي که به تيمهاي همگروهيمان نزديک هستند برگزار کنيم. بوسني تيم بسيار خوبي است اين تيم دو مهاجم دارد که در بوندس ليگا بازي ميکنند يکي در منچستر سيتي و ديگري در اشتوتگارت همچنين دروازهبان خوبي دارد و چند بازيکن دارد که در ليگ آلمان توپ ميزنند. همه اميدواريم که بتوانيم با بازيهاي دوستانه خوب وارد جام جهاني شويم.