سرمربي تيم ملي فوتبال نيجريه گفت: به آرژانتين احترام ميگذاريم اما از آلبيسلسته نميترسيم.

«استفن کشي» يکي از 32 مربي بود که جمعه شب (امشب) در مراسم قرعهکشي رقابتهاي جام جهاني 2014 در شهر سالوادور برزيل حاضر بود.

وي وقتي متوجه شد «عقابها» (لقب تيم او) در گروه F با ايران، آرژانتين و بوسنيهرزگوين همگروه شده، نقطه نظرش را بيان کرد.

کشي اظهار داشت: بيشک آرژانتين مدعي صعود از گروه است. ما به اين حريف بزرگ احترام ميگذاريم. اما از آلبيسلسته (لقب آرژانتين) نميترسيم.

وي افزود:بوسنيهرزگوين تيم فوقالعادهاي است و آرژانتين قدرت جهاني فوتبال است.

کشي بدون آنکه در مورد تيم ملي ايران حرفي بزند، اظهار داشت: ما 6 ماه فرصت داريم که ببينيم چگونه ميتوانيم بر آرژانتينيها غلبه کنيم.