تيم ملي آرژانتين مانند ايران در سال 2013 تنها در يک ديدار شکست خورده است.

جام جهاني 2014 برزيل قرعهکشي شد و تيم ملي ايران در گروه F با تيمهاي آرژانتين، نيجريه و بوسنيهرزگوين همگروه شد.

به گزارش فارس ، در زير قصد داريم تمام ديدارهاي همگروهيهاي ايران در جامجهاني در سال 2013 را مورد بررسي قرار دهيم:*آرژانتين:

آرژانتينيها در سال 2013 در 12 ديدار به ميدان رفتند که در اين ميان تنها يک شکست نصيب آلبيسلسته آن هم در ديدار مقابل اروگوئه شده است.

*تمام نتايج تيم ملي آرژانتين در سال 2013 به شرح زير است:

آرژانتين 2 - بوسنيهرزگوين صفر (دوستانه)

اکوادور صفر - آرژانتين صفر (دوستانه)

اروگوئه 3 - آرژانتين 2 (مقدماتي جام جهاني 2014)

آرژانتين 3 - پرو يک (مقدماتي جام جهاني 2014)

پاراگوئه 2 - آرژانتين 5 (مقدماتي جام جهاني 2014)

ايتاليا يک - آرژانتين 2 (دوستانه)

گواتمالا صفر - آرژانتين 4 (دوستانه)

اکوادور يک - آرژانتين يک (مقدماتي جام جهاني 2014)

آرژانتين صفر - کلمبيا صفر (مقدماتي جام جهاني 2014)

بوليوي يک - آرژانتين يک (مقدماتي جام جهاني 2014)

آرژانتين 3 - ونزوئلا صفر (مقدماتي جام جهاني 2014)

سوئد 2 - آرژانتين 3 (دوستانه)

*بوسنيهرزگوين:

تيم ملي بوسنيهرزگوين در سال 2013 در 9 بازي به ميدان رفته است که 3 شکست و 6 پيروزي براي اين تيم در اين سال به ثبت رسيده است.

*تمام نتايج تيم ملي بوسنيهرزگوين در سال 2013 به شرح زير است:

آرژانتين 2 - بوسنيهرزگوين صفر (دوستانه)

ليتواني صفر - بوسنيهرزگوين يک (مقدماتي جام جهاني 2014)

بوسنيهرزگوين 4 - ليختناشتاين يک (مقدماتي جام جهاني 2014)

اسلواکي يک - بوسنيهرزگوين 2 (مقدماتي جام جهاني 2014)

بوسنيهرزگوين صفر - اسلواکي يک (مقدماتي جام جهاني 2014)

بوسنيهرزگوين 3 - امريکا 4 (دوستانه)

لتوني صفر - بوسنيهرزگوين 5 (مقدماتي جام جهاني 2014)

بوسنيهرزگوين 3 - يونان يک (مقدماتي جام جهاني 2014)

اسلوني صفر - بوسنيهرزگوين 3 (دوستانه)

*نيجريه:

تيم ملي نيجريه هم در سال 2013 در 24 ديدار مقابل حريفانش به ميدان رفته که 12 پيروزي، 4 شکست و 8 تساوي براي اين تيم در سال جاري ميلادي به ثبت رسيده است.

*تمام نتايج تيم ملي نيجريه در سال 2013 به شرح زير است:

ايتاليا 2 - نيجريه 2 (دوستانه)

نيجريه 2 - اتيوپي صفر (مقدماتي جام جهاني 2014)

اردن يک - نيجريه صفر (دوستانه)

اتيوپي يک - نيجريه 2 (مقدماتي جام جهاني 2014)

نيجريه 4 - بورکينافاسو يک (دوستانه)

نيجريه 2 - مالاوي صفر (مقدماتي جام جهاني 2014)

آفريقاي جنوبي صفر - نيجريه 2 (دوستانه)

ساحل عاج 2 - نيجريه صفر (دوستانه)

نيجريه 4 - ساحل عاج يک (دوستانه)

نيجريه صفر - اسپانيا 3 (جام کنفدراسيونها)

نيجريه يک - اروگوئه 2 (جام کنفدراسيونها)

تاهيتي يک - نيجريه 6 (جام کنفدراسيونها)

ناميبيا يک - نيجريه يک (مقدماتي جام جهاني 2014)

کنيا صفر - نيجريه يک (مقدماتي جام جهاني 2014)

مکزيک 2 - نيجريه 2 (دوستانه)

نيجريه يک - کنيا يک (مقدماتي جام جهاني 2014)

نيجريه يک - بورکينافاسو صفر (جام ملتهاي آفريقا)

مالي يک - نيجريه 4 (جام ملتهاي آفريقا)

ساحل عاج يک - نيجريه 2 (جام ملتهاي آفريقا)

اتيوپي صفر - نيجريه 2 (جام ملتهاي آفريقا)

زامبيا يک - نيجريه يک (جام ملتهاي آفريقا)

نيجريه يک - بورکينافاسو يک (جام ملتهاي آفريقا)

کيپ ورد صفر - نيجريه صفر (دوستانه)

منتخب کاتالونيا يک - نيجريه يک (دوستانه)

*ايران:

تيم ملي ايران در سال 2013 ميلادي در 9 ديدار به ميدان رفت که حاصل آن 7 پيروزي، يک تساوي و تنها يک شکست مقابل عمان در ديداري دوستانه بود.

*تمام نتايج تيم ملي ايران در سال 2013 به شرح زير است:

لبنان يک - ايران 4 (مقدماتي جام ملتهاي آسيا 2015)

تايلند صفر - ايران 3 (مقدماتي جام ملتهاي آسيا 2015)

ايران 2 - تايلند يک (مقدماتي جام ملتهاي آسيا 2015)

کره جنوبي صفر - ايران يک (مقدماتي جام جهاني 2014)

ايران 4 - لبنان صفر (مقدماتي جام جهاني 2014)

قطر صفر - ايران يک (مقدماتي جام جهاني 2014)

عمان 3 - ايران يک (دوستانه)

کويت يک - ايران يک (مقدماتي جام ملتهاي آسيا 2015)

ايران 5 - لبنان صفر (مقدماتي جام ملتهاي آسيا 2015)