پيشکسوت فوتبال کشورمان گفت: به من فرصت پيشرفت ندادند اما به مسي اين فرصت داده شد!

ابراهيم تهامي در خصوص گروهبنديهاي جام جهاني و حضور ايران در گروهي که آرژانتين، نيجريه و بوسني قرار دارد، گفت: آرژانتين تيم خوب و ريشهاي است که هميشه خوب بازي ميکند. اين تيم بازيکنان خوبي دارد که سرآمد همه آنها مسي است که اگر به جام جهاني برسد، کار سختي در انتظار تيم ايران است!

به گزارش فارس ، بازيکن اسبق تيم ملي فوتبال کشورمان در خصوص اينکه خيليها بعد از صحبتهاي او در برنامه 90 وي را با مسي مقايسه ميکنند، اظهار داشت: من در آن برنامه اسمي از مسي نياوردم و نميدانم چرا همه به من و مسي گير ميدهند. او در اسپانيا بازي ميکند و من متاسفانه در ايران بازي ميکردم و اي کاش در ايران بازي نميکردم. باور کنيد يک سال در کويت بودم و آنقدر آنجا محبوب بودم و همه از من خوششان ميآمد که حتي يکي از فرزندان امير کويت براي ديدن بازيهاي من به ورزشگاه ميآمد.

تهامي در مورد اينکه اگر او در تيم ملي فعلي حضور داشت تقابلش با مسي ديدني ميشد، ادامه داد: قطعا تقابل من و مسي جذاب ميشود چرا که هر دو تکنيکي هستيم اما اين فرصت را به من ندادند که بتوانم همانند او پيشرفت کنم.