رييس سازمان ليگ فوتبال از برگزاري اردوي 12 روزه تيم ملي از 4 تا 15 اسفند براي انجام دو ديدار تدارکاتي خبر داد و گفت: براي کمک به تيم ملي ليگ را 20 فروردين تمام ميکنيم و اگر زمينه برگزاري بازي تدارکاتي باشد حاضريم زمان ليگ را تغيير دهيم.

مهدي تاج از فراهم کردن فرصتي ميان ليگ، براي انجام 2 بازي تدارکاتي تيم ملي فوتبال در اسفندماه خبر داد و اظهار کرد: همه تلاش سازمان ليگ اين بود که در سال فوتبالي منتهي به جام جهاني، اولويت را تيم ملي قرار دهيم و سعي کنيم برنامههاي کارلوس کيروش براي تيم کشورمان اجرا شود. فدراسيون درخواست ايجاد فرصتي ميان مسابقات ليگ در اسفند را داشت و نهايتا ميتوانم بگويم اين فرصت را از چهارم لغايت پانزدهم اسفندماه ايجاد کرديم تا تيم ملي بتواند در آن زمان ديداري تدارکاتي برگزار کند. اميدواريم فدراسيون با کمک کيروش بتواند از تيمهاي خوب دنيا براي بازي با تيم ملي دعوت کند.

به گزارش ايسنا، تيم ملي 14 کويت در آخرين مسابقه انتخابي جام ملتها بايد به مصاف کويت برود اما با توجه به قطعي شدن صعود ايران و کويت به اين رقابتها ممکن است اين مسابقه در سطح تيمهاي اميد برگزار شود که در اين صورت تيم ملي ميتواند در اردوي 12 روزه اسفند دو ديدار تدارکاتي برگزار کند.

نايبرييس دوم فدراسيون همچنين درباره قرعه تيم ايران در جام جهاني نيز تصريح کرد: در گروه سختي قرار گرفتيم اما قابل عبور است. همه بايد به تيم ملي کمک کنيم تا در يک تعامل خوب با باشگاهها و سازمان ليگ، آنها بهترين آمادهسازيها را داشته باشد. در همين راستا با اطمينان ميگويم ليگ برتر را 20 فروردين 93 به اتمام ميرسانيم و اگر باز هم زمينه برگزاري بازي براي تيم ملي با حريفان تدارکاتي بزرگ وجود داشته باشد، زمان ليگ را تغيير خواهيم داد. ضمن اينکه تا اينجاي کار هم تمام برنامههاي کيروش در ميان مسابقات ليگ ديده شده است.

وي در پاسخ به اينکه براي تداخل مسابقات ليگ قهرمانان آسيا و اردوهاي آمادهسازي تيم ملي و مناقشه بر سر استفاده از ملي پوشان چه راهکاري انديشيده شده است نيز تصريح کرد: در اين مورد جلساتي برگزار شده و نهايتا قرار شد شخص علي کفاشيان به عنوان نفر اول مديريت فوتبال کشور تصميمگيري کند.

تاج در پايان درباره مشکلاتي که بر سر فروش اينترنتي بليتهاي استاديوم آزادي بوجود آمده و باعث شده سکوهاي اطراف و مقابل جايگاه خالي بمانند اما در عين حال اين قانون با گذشت دقايقي از بازي ميشکند! نيز گفت: اين حرف درست است و ما بايد اين مشکل را حل کنيم. درباره فروش اينترنتي بليتها جلساتي برگزار خواهد شد تا هرچه سريعتر اين مشکل حل شود