رئيس فدراسيون فوتبال گفت: در گروهي هستيم که از تمام قارهها، تيمهايي در آن حضور دارند و فکر ميکنم اگر تلاشمان را انجام دهيم، نتايج خوبي کسب کنيم.

علي کفاشيان در گفت و گوي کوتاه راديويي گفت: تيمهايي که در گروه ايران قرار گرفتهاند، تيمهاي قدرتمند و خوبي هستند. ما هم بايد در ديدار مقابل آنها در جام جهاني خودمان را به خوبي نشان دهيم.

وي ادامه داد: از فرصتي که تا جام جهاني باقي مانده بايد بهترين برنامهريزي و تدارک را داشته باشيم تا بازيکنان تيم ملي به خوبي خود را آماده کنند.

کفاشيان يادآور شد: در گروهي هستيم که از تمام قارهها، تيمهايي در آن حضور دارند و فکر ميکنم اگر تلاشمان را بکنيم، نتايج خوبي را کسب کنيم.