دو بازيکن ايراني و بوسنيايي اينتراخت برانشوايگ به خاطر صفآرايي احتمالي در جام جهاني مقابل يکديگر نظرشان را در مورد اين اتفاق بيان کردند.


يک روز پس از آنکه مراسم قرعهکشي جام جهاني 2014 برزيل در شهر سالوادور برزيل انجام شد، دانيل داوري، دروازهبان و ارمين بيکاکچيچ، بازيکن بوسنيايي تيم آلماني نظرشان را بيان کردند.

داوري پس از آنکه فهميد ايران با آرژانتين، بوسنيهرزگوين و نيجريه همگروه شده، گفت: جمعه پس از آنکه از تمرين بيرون آمديم، مراسم قرعهکشي جام جهاني را زنده از تلويزيون تماشا کرديم. ديديم چطور بوسنيهرزگوين در گروه ايران قرارگرفت. به همين دليل من و ارمين طبيعي است که به هم لبخند زديم که با وجود اين همه تيم شرکت کننده، در يک گروه مقابل هم قرارميگيريم.

گلر ايراني و جوياي نام افزود: البته تقريبا آرزوي چنين اتفاقي را از قبل نيز داشتيم.

داوري در مورد رقباي نيز عنوان کرد: آرژانتين از نظر من، مدعي درجه يک گروه است اما سه تيم ديگر بر سر کسب عنوان دومي گروه ميجنگند. البته ايران ميخواهد در هر شرايطي حريفي ناخوشايند براي ديگران باشد. شور و شعف ناشي از اين حضور بسيار زياد است. من هم اميدوارم که در تابستان امکان همراهي تيم ملي کشورم را در اين جام پيدا کنم.

ارمين بيکاکچيچ نيز گفت: واقعا ميتوانست قرعه ما از اين هم بدتر باشد. مثل روز روشن است پيشتاز اين گروه آرژانتين است که هميشه جايگاه والايي در فوتبال دارند. من و دانيل در مورد قرعهکشي جام جهاني از قبل با هم شوخي ميکرديم. به او ميگفتم آرزو ميکنم با ايران روبهرو شوم. اکنون نيز اين خواسته برآورده شد. از اين که ما دو نفر ميتوانيم مقابل يکديگر به ميدان برويم خوشحالم.