مالک باشگاه ميلان اعلام کرد درست همانند سال گذشته اين تيم به کمک وي احتياج دارد.

ميلان در هفته پانزدهم ليگ فوتبال ايتاليا با تساوي دو بر دو به کار خود پايان داد.

به گزارش فارس،پس از اين ديدار، سيلويو برلوسکوني در مورد مشکلهايي که باشگاه با آنها دست و پنجه نرم ميکند صحبتهايي داشته است. وي در اين مورد گفت: در فصل گذشته و زماني هم که تيم در نيم فصل نخست دچار مشکل شده بود و نتيجههاي بسيار بدي ميگرفت، احساس کردم بايد به تيم نزديکتر شوم. پس از اينکه اين کار را انجام دادم، همه ديدند که در پايان فصل توانستيم رتبه سوم را از آن خودمان کنيم. در حال حاضر هم فکر ميکنم ميلان باز هم به کمک من احتياج دارد. بايد بيش از اينها به تيم فکر کنم و توجه بيشتري به آن داشته باشم.