بختياريزاده:درفوتبالهيچ چيزي غيرممکن نيست


مليپوش سابق فوتبال ايران ميگويد اگر منطقي فکر کنيم شانس تيم ملي براي صعود از گروه خود نسبت به ساير تيمهاي همگروهمان کمتر است، هر چند در فوتبال چيزي غيرممکن نيست.

سهراب بختياري زاده در خصوص همگروهي تيم ملي ايران در جام جهاني با تيمهاي آرژانتين، نيجريه و بوسني در گفت و گو با خبرنگار ايسنا اظهار کرد: من فکر ميکنم نسبت به گروههاي ديگر، گروه ما بد نيست و اميدوارکننده است، هر چند به نظرم تمام تيمها قدرتمند هستند ولي فکر ميکنم بين 32 تيم حاضر در جام جهاني، تيمهايي که با ما همگروه شدند، بهترين گزينهها بودند.

وي بيان کرد: اکنون مهم تر از هر چيز، آمادگي تيم ملي و برگزاري اردو و بازيهاي دوستانه است و نمي توان فقط دل مان را به اين خوش کنيم که تيمهاي هم گروهمان چه شرايطي دارند، چرا که اين فقط يک بُعد قضيه است.

وي که در ديدار برابر آنگولا در جام جهاني 2006 آلمان، گل تساوي ايران را به ثمر رساند، درباره شانس تيم ملي براي صعود از گروه خود گفت: اگر بخواهيم منطقي فکر و صحبت کنيم، شانس تيم ما نسبت به ساير تيمهاي گروهمان کمتر است. البته در فوتبال هيچ چيزي غيرممکن نيست اما اي کاش خيلي زودتر از اين ها فوتبال ما بيدار ميشد و منطقي عمل ميکرد و ساختارش را قويتر ميکرد تا وقتي که در چنين روزي به جام جهاني رسيديم و چنين گروهي نصيبمان شد، باتوجه به ساختار کاري، زحماتي که در باشگاهها کشيدهايم و مديريتي که داشتهايم، به صعودمان به مرحله بعد اميدوار مي شديم.

وي بيان کرد: متاسفانه ما کاري براي فوتبال انجام نمي دهيم و خدا را شکر براي صعود به جام جهاني در گروه نرمالي قرار گرفتيم و توانستيم به جام جهاني صعود کنيم. اگر طي چند سال گذشته کمي حرفهاي کار کرده بوديم، به نظرم اکنون شرايط تيم ملي بهتر و وزن فني آن بالاتر بود و اکنون براي صعود اميدوار بوديم. به هر حال اگر منطقي فکر کنيم به نظرم شانس ما نسبت به حريفان مان کمتر است.

بختياريزاده در ارزيابياش از تيمهاي آرژانتين، نيجريه و بوسني گفت: آرژانتين تيم شناخته شده و قدرتمندي است و يکي از شانسهاي قهرماني محسوب ميشود. نيجريه هم يکي از تيم هاي قدرتمند آفريقايي است و فوتبال قدرتمند و با کلاسي دارد. به نظرم اگر مقابل بوسني خودمان باشيم و بتوانيم در بازي برابر نيجريه و آرژانتين آبرومندانه بازي کنيم، مي توانيم اميدوار باشيم که مقابل بوسني پيروز شويم.

وي خاطر نشان کرد: به هر حال جهت آماده شدن براي جام جهاني راهکارهاي بسياري است که بهترين راهکارها را خود کادر فني ميداند. ما سرمربي باتجربه و بزرگي داريم که چند دوره در جام جهاني شرکت کرده است و فکر ميکنم ميتواند تا آن جا که ممکن است تيم را به آمادگي برساند.

مدافع باتجربه تيم فوتبال استقلال خوزستان افزود: به نظرم زمان باقي مانده تا جام جهاني براي آمادهسازي تيم ملي خيلي کم است و قابل قياس با آمادگي و ساختار ساير تيمها نيست. به هر حال فکر ميکنم در اين زمان باقي مانده، برگزاري اردوهاي مختلف و بازي کردن با تيمهاي قدرتمند، ميتواند به بازيکنانمان اعتماد به نفس بدهد تا مقابل حريفان خود عرض اندام کنند.

وي در پايان اظهار کرد: جام جهاني تمام ميشود و اميدوارم بعد از اين جام جهاني، تفکرمان را حرفهاي و آن را عملياتي کنيم و به دنبال اين نباشيم که وقتي تيم به جام جهاني رسيد و فقط يک سال مانده به آغاز آن، بيدار شويم و خودمان را آماده کنيم.