دانيل پترولي، هافبک برزيلي استقلال اول ديماه به ايران خواهد آمد تا قرارداد خود را با اين باشگاه به ثبت برساند.

علي نظري، قائم مقام باشگاه استقلال با تاييد اين خبر به سايت باشگاه استقلال گفت: تمام هماهنگيهاي لازم در اين خصوص با مديريت باشگاه و کادرفني انجام گرفته تا هافبک برزيلي مورد نظر به ايران بيايد و قرارداد خود را با استقلال امضا کند. طبق قانون نقلوانتقالات سازمان ليگ براي حضور بازيکنان خارجي در ايران، ما تا 16 ديماه فرصت داريم قرارداد اين بازيکن خارجي را به ثبت برسانيم.