مرحله دوم پیشفروش بلیت رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۴ از ساعت ۹ دیروز به وقت محلی برزیل آغاز شده است و این مرحله تا ۳۰ ژانویه ۲۰۱۴ (۱۰ بهمن ۹۲) ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت سازمان لیگ، طبق اعلام فیفا بلیتهای جام جهانی در ۴ درجه تقسیمبندی شده و به فروش میرسد.

بلیتهای درجه یک گرانترین قیمت را به خود اختصاص دادهاند و جایگاههای اصلی استادیوم را شامل میشود.

بلیتهای درجه ۲ و ۳ نیز در طرفین جایگاههای اصلی استادیومها هستند و بلیتهای درجه چهارم که ارزانترین بلیت جام جهانی است مربوط به قسمت پشت دروازهها هستند.

قیمت بلیتهای جام جهانی به تفکیک مراحل به شرح زیر است:

دیدار افتتاحیه: بلیت درجه یک (۴۹۵ دلار)، بلیت درجه دو (۳۳۰ دلار)، بلیت درجه سه (۲۲۰ دلار)

مرحله گروهی: بلیت درجه یک (۱۷۵ دلار)، بلیت درجه دو (۱۳۵ دلار)، بلیت درجه سه (۹۰ دلار)

مرحله یک هشتم نهایی: بلیت درجه یک (۲۲۰ دلار)، بلیت درجه دو (۱۶۵ دلار)، بلیت درجه سه (۱۱۰ دلار)

مرحله یک چهارم نهایی: بلیت درجه یک (۳۳۰ دلار)، بلیت درجه دو (۲۲۰ دلار)، بلیت درجه سه (۱۶۵دلار)

مرحله نیمه نهایی: بلیت درجه یک (۶۶۰ دلار)، بلیت درجه دو (۴۴۰ دلار)، بلیت درجه سه: (۲۷۵ دلار)

دیدار رده بندی: بلیت درجه یک (۳۳۰ دلار)، بلیت درجه دو (۲۲۰ دلار)، بلیت درجه سه (۱۶۵ دلار)

دیدار فینال: بلیت درجه یک (۹۹۰ دلار)، بلیت درجه دو (۶۶۰ دلار)، بلیت درجه سه (۴۴۰ دلار)

گفتنی است علاقمندان به خرید بلیت های جام جهانی میتوانند با مراجعه به لینک http://www.fifa.com/worldcup/organis...ets/index.html ثبت نام و در قسمت مربوطه اقدام به خرید بلیت کنند و خرید بلیتها از طریق کارتهای اعتباری معتبر از جمله ویزا کارت که مورد تایید فیفا است، انجام میشود.