کسی که پیراهن مالدینی را در بازی پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان گرفت، میگوید امیدوار است این حرکات ادامه پیدا کند.پایان رافت پس از فروش پیراهن پائولو مالدینی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شخصا نمیدانم چطور از این همه لطف تشکر کنم. من فقط به نمایندگی از باشگاه پرسپولیس در این جمع حضور دارم و مطمئن باشید هر کس دیگری جای من بود، این کار را میکرد.

او ادامه داد: از همان روز اول پیشنهادات بسیاری برای فروش این پیراهن مطرح شد اما در نهایت با پیشنهاد همسرم تصمیم گرفتیم تا در یک عمل خیرخواهانه این پیراهن را به فروش برسانیم.

بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: من اولین نفری نیستم که چنین اقدام خیرخواهانهای را انجام میدهم و مطمئنا آخرین نفر هم نخواهم بود. امیدوارم این قبیل اقدامات نیز ادامه پیدا کند و باشگاه پرسپولیس نیز تداوم بخش امور خیرخواهانه باشد.

رافت همچنین از تلاش باشگاه پرسپولیس برای برگزاری این مراسم نیز تشکر کرد و گفت: باشگاه پرسپولیس یک باشگاه بزرگ فرهنگی و ورزشی است و همواره باید پیشرو این قبیل اقدامات باشد. من نیز در کنار سایر پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس تلاش میکنیم تا بتوانیم این چنین مراسمهایی برگزار شود.