یاد تو هر تنگ غروب تو قلب من میکوبه***
سهم من از با تو بودن غم تلخ غروبه***
غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده***
برام یه بادگاریه جز اون چیزی نمونده

سیاوش-غروب