قهرمان فصل گذشته بوندسليگا در ديداري که تداعي کننده خاطرات گذشته است، پذيراي هامبورگ خواهد شد اما اينتراخت برانشوايگ با دروازهبان ايرانياش در ميهماني آگسبورگ شرکت ميکند.

پيکارهاي هفته شانزدهم ليگ دسته اول فوتبال باشگاهي آلمان «بوندسليگا» فردا ادامه مييابد. در اين تاريخ ابتدا بايرن مونيخ، قهرمان فصل گذشته و صدرنشين بدون شکست کنوني در خانه پذيراي هامبورگ خواهد شد.

به گزارش فارس، ديداري که تداعيکننده پيکارهاي قديمي اين دو تيم سنتي ژرمنهاست.

همچنين اينتراخت برانشوايگ که دانيل داوري، دروازهبان ايراني را در اختيار دارد، ميهمان آگسبورگ است.

برنامه ساير مسابقات اين تاريخ به شرح زير است:

هانوفر – نورنبرگ

ماينس – بورسيامونشنگلادباخ

هوفنهايم – بورسيادورتموند

ولفسبورگ – اشتوتگارت