ژاوي: نيمار بهترين خريد تابستاني ليگا استهافبک بارسلونا، نيمار را بهترين خريد تابستاني رقابتهاي ليگا ميداند.

نيمار در فصل جابجايي تابستاني سرانجام پس از کش و قوسهاي زياد به بارسلونا پيوست. اين بازيکن جوان برزيلي خيلي زود در ترکيب تيم جديد خود جا افتاد و الان در غياب مسي يکي از بهترين بازيکنان بارسلونا است.

به نقل از ايسنا، ژاوي، هافبک بارسلونا به ستايش از نيمار پرداخت و او را موفقترين انتقال تابستاني در رقابتهاي ليگا دانست. اين در حالي است که بعضي گرت بيل ، ستاره ولزي رئال مادريد را موفقترين خريد تابستاني در رقابتهاي ليگا ميدانند.

ژاوي در گفت و گو با روزنامه "ديلي ميل" انگليس، گفت: باشگاههاي اسپانيايي در فصل جابجايي تابستاني قراردادهاي بزرگي را امضا کردهاند. به طوري که چند بازيکن بزرگ به رقابتهاي ليگا اضافه شدهاند. به نظر من نيمار موفقترين خريد تابستاني است. او در مدتي که براي بارسلونا به ميدان رفته تواناييهاي خود را به خوبي اثبات کرده است. او تنها در گلزني و دادن پاس گل موفق نبوده ، بلکه نشان داده است که مرد بازيهاي بزرگ است. اگر عملکرد او در ديدار برابر رئال مادريد را نگاه کنيم، همه چيز ثابت ميشود. او در آن ديدار نشان داد که چه بازيکن بزرگي است. بازيکنان بزرگ ارزش خود را در ديدارهاي بزرگ ثابت ميکنند. نيمار بازيکن بزرگي است و ميتواند در آينده کمک زيادي به بارسلونا کند.

نيمار در آخرين بازي بارسلونا در مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا برابر سلتيک عملکرد درخشاني داشت و براي نخستين بار با پيراهن آبي اناريها هت تريک کرد.

هر چند ژاوي، نيمار را بهترين خريد تابستاني رقابتهاي ليگا ميداند ، اما گرت بيل، بازيکن ولزي رئال مادريد هم عملکرد خوبي در اين تيم داشته است و بسياري او را بهترين خريد تابستاني ليگا مي دانند.

بيل در بازيهاي نخست خود با پيراهن کهکشانيها عملکرد خوبي نداشت، اما رفتهرفته در اين تيم جا افتاد و الان با هفت گل زده پس از کريستيانو رونالدو و کريم بنزما بهترين گلزن تيمش به شمار ميرود.