سرمربي تيم فوتبال ملوان پس از شکست مقابل راهآهن گفت: گل مسخرهاي وارد دروازهمان شد.

دراگون اسکوچيچ پس از شکست يک بر صفر تيمش مقابل راهآهن در نشست خبري پس از بازي گفت: از نتيجه ناراضيام و فکر ميکنم شايستگي بيشتري داشتيم.

به گزارش فارس، وي ادامه داد: امروز روي يک اشتباه مسخره و بچهگانهاي گل خورديم چرا که قانون فوتبال ميگويد اگر دفاع وسط از پست خود خارج شد بايد در صورتي که توپ از وي رد شد، به هر گونهاي که شده بازي را متوقف کند؛ اما مدافع ما اشتباه کرد و همان توپ تبديل به گل شد. البته شايد اين باخت براي ما خوب باشد.

اسکوچيچ در مورد داوري گفت: داور تلاشش را کرد تا خودش را در زمين پيدا کند؛ اما به واقع اشتباهي در کار نبود.

وي در خصوص خداحافظي پاشنکو از ملوان گفت: نبود پاشنکو در روند تيمي ملوان تاثيرگذار است و او براي ما بازيکن مهمي به شمار ميرفت و بايد از اين پس در نبود او بازي کنيم. از اينکه پاشنکو ميرود نااميد هستيم. در مجموع اتفاقاتي هفتهاي که گذشت تمرکز ما را بر هم زد با اين حال براي پاشنکو بهترين آرزوها را دارم و واقعا از رفتن او ناراحتم.

سرمربي ملوان تاکيد کرد: ميتوانستيم امروز با نتايجي که به دست آمد جايگاه خود را در جدول بهتر کند که اين فرصت از دست رفت.

وي يادآور شد: پس از برد داماش به هيچ وجه مغرور نشديم و آماده بوديم با خواست کامل به پيروزي برسيم. يک اشتباه بچهگانه کرديم و نشد پيروز ميدان شويم. بهانه نميآورم و اين باخت را قبول ميکنم.