سرمربي بورسيا دورتموند پس از تساوي مقابل هوفنهايم تاکيد کرد تيمش خسته بوده اما بايد توجه کنند که ساير تيمها نيز در حال رسيدن به آنها در جدول هستند.

فاصله بورسيا دورتموند با تساوي دو بر دو در خانه هوفنهايم با بايرن مونيخ صدرنشين به 12 امتياز رسيد.

براي دورتموند پيره امريک اوباميانگ 44 و لوکاژ پيشچک 67 گل زدند و سون شيپلاک 17 و کوين وولاند 37 نيز براي هوفنهايم گلزني کردند. دورتموند اکنون با 32 امتياز در رده سوم جدول قرار گرفته و هوفنهايم نيز با 18 امتياز يازدهم است.

يورگن کلوپ در مورد اين ديدار گفت: پس از رويارويي با ناپولي در ايتاليا، ديدار سختي مقابل ماينس داشتيم. بازي در خانه هوفنهايم هم آسان نبود. خيلي خسته بوديم. اين موضوع طبيعي بود. در اين ديدار دو مشکل اساسي داشتيم. يکي اينکه پس از گلزني احساس کرديم سه امتياز بازي را به دست آوردهايم و پس از آن ديگر تلاشي نکرديم. ما دو گل از حريف عقب بوديم. به همين خاطر نبايد به اين شکل رفتار ميکرديم. موضوع دوم هم خستگي بسيار زياد ما بود. ديدار سختي مقابل مارسي داشتيم. برايمان خيلي سخت بود که بخواهيم در اين ديدار هم نتيجه بگيريم.

کلوپ افزود: در شرايط خاصي قرار داريم. بازيکنان آسيب ديده زيادي داريم. فکر نميکنم هيچ تيم ديگري در اين وضعيت قرار داشته باشد. در ليگ آلمان تنها يک تيم ديگر وجود دارد که ميتواند بدين شکل نتيجه باخت در يک ديدار را برگرداند. به تنها چيزي که بايد اهميت دهيم اين است که ساير تيمها در حال نتيجهگيري و رسيدن به ما هستند. بايد اين موضوع را مورد توجه قرار دهيم.