نشست خبري طولاني مدت کيروش باعث خواب دو خبرنگار شد!

نشست خبري کارلوس کيروش سرمربي تيم ملي فوتبال کشورمان که در محل آکادمي فوتبال کشورمان برگزار شد با حاشيههايي همراه بود که در زير ميخوانيد:

به گزارش فارس،قرار بود اين نشست خبري از ساعت 11 صبح برگزار شود اما 10 دقيقه اين جلسه تأخير داشت.

*کارلوس کيروش در اين نشست خبري چندينبار از کلمات فارسي همانند خيلي خوب و انشالله استفاده کرد.

*کيروش در اين نشست خبري با چهره هاي خندان حضور داشت و هر از گاهي با صحبتهايش با حاضرين در نشست شوخي ميکرد.

*دن گسپر مربي تيم ملي فوتبال کشورمان و دستيار کيروش در انتهاي سالن محل برگزاري نشست خبري کيروش به صورت ايستاده نشست را تماشا ميکرد.

*جلسه طولانيمدت کيروش با رسانهها 125 دقيقه به طول انجاميد.

*کنفرانس طولاني کيروش باعث شد تا دو خبرنگار در اين سالن بخوابند!

*کيروش آنقدر حرف براي گفتن داشت که حتي بيرون از نشست خبري هم با چند خبرنگار صحبت کرد اين صحبتها در حال طولاني شدن بود که حسيني مدير روابط عمومي فدراسيون فوتبال با کنايه به خبرنگاران گفت ميخواهيد نشست خبري را ادامه دهيد!

*با ويدئو پروژکتور که در سالن نصب شده بود بعضي از صحبتهاي کيروش به صورت مکتوب نشان داده ميشد.