به نقل از سايت رسمي باشگاه پرسپوليس، در پي دعوي اين باشگاه عليه شرکتي که نام پرسپوليس را از سال 1370 به نام خود ثبت کرده بود و متعاقب برگزاري جلسات متعدد دادگاه رسيدگي کننده، راي به ابطال و حذف نام پرسپوليس از آن شرکت به دليل تعلق اين نام تجارتي صادر کرد.
به اين ترتيب با قطعيت راي صادره ، برند پرسپوليس که داراي صدها ميليارد ريال ارزش اقتصادي و همچنين داراي ريشه فرهنگي و اجتماعي عميق و فضاي ورزشي ايران و آسياست، به دامان ملت باز خواهد گشت.
باشگاه پرسپوليس با اعلام اين خبر ، موفقيت بزرگ و تاريخي اخير را به آحاد مردم ايران و به ويژه هواداران فهيم اين تيم تبريک گفته است.