برني اکلستون گفت: از عملکرد آلونسو در اين فصل از مسابقات فرمول يک تعجب کرده است. وي تصور مي کند آلونسو ديگر از حضور در فراري خسته شده و به دنبال حضور در تيم ديگري است.
به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران، برني اکلستون گفت: از عملکرد فرناندو خيلي متعجب شدم چون يکي از طرفدارهاي او هستم فکر مي کنم از حضور در فراري خسته شده و اين به معناي درخواست حضور در تيم ديگري است. نمي دانم تيم به خاطر او خوب کار نمي کند يا مديران تيم ها نمي توانند خوب کار کنند.

در نيمه دوم فصل خبرگزاري ها اين احتمال را مي دادند که آلونسو در ردبول حضور داشته باشد. بسياري هم معتقدند که فرناندو در 2015 همراه با مک لارني خواهد بود که ديگر از موتورهاي هوندا استفاده مي کند.