آخرين ديدار هفته شانزدهم ليگ برتر با پيروزي پر گل ليورپول به پايان رسيد.

هفته شانزدهم ليگ برتر انگليس با پيروزي پنج بر صفر ليورپول مقابل تاتنهام به پايان رسيد. مربي قرمزها عملکرد بازيکنانش را بينظير خواند و گفت، انتظارش را نداشته است.

به نقل از ايسنا،برندان راجرز، مربي ليورپول از اين که تيمش تاتنهام را با پنج گل در هم کوبيد، ابراز رضايت کرد و عملکرد آنها را "عالي" خواند و گفت: از زماني که به ليورپول آمدم، اين بهترين بازي بود که بازيکنانم ارائه دادند. آمدن به اين تيم و داشتن چنين پيروزياي فوقالعاده بود. به نظرم امروز کاملا متفاوت بازي کرديم. بازيکنان تشنه توپ بود و وقتي توپ را از حريف خود ميربودند، حريف را تحت فشار ميگذاشتند و از هر فرصتي براي باز کردن دروازه آنها استفاده ميکردند.

سه امتيازي که ليورپول در اين بازي کسب کرد، فاصلهاش را با آرسنال به دو امتياز رساند اما راجرز نسبت به اين موضوع اظهار بيتفاوتي کرد و گفت: وظيفه من ارتقاي سطح بازي تيمم است. به اينجا نيامدم تا در رده چهارم، سوم يا دوم قرار بگيرم . هر چند که اين عنوانها براي شما خبرنگاران مهم هستند اما در نهايت بايد واقعبين بود. از نظر من پيشرفت تيم مهم است.

او در ادامه گفت: شيوه چرخش توپ را امروز دوست داشتم و از بازي بازيکنانم راضي بودم.