سرمربي بارسلونا معتقد است تيم انگليسي دوست نداشت در مرحله يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا با بارسلونا رو در رو شود.

بارسلونا و منچسترسيتي در يکي از حساسترين بازيهاي مرحله يکهشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا با يکديگر رو در رو خواهند شد.

به گزارش ايسنا،سرمربي بارسلونا درباره رويارويي با منچسترسيتي در ليگ قهرمانان اروپا گفت: انتظار چنين بازياي را در اين مرحله داشتيم. همه تيمها در ليگ قهرمانان باکيفيت هستند و رويارويي با چنين تيمهاي خوبي اجتنابناپذير است. شايد آنها از رويارويي با ما ناراحت باشند اما براي تيمي که ميخواهد قهرمان شود نبايد بازي با تيمهاي مختلف فرقي داشته باشد. منچسترسيتي مهاجمان خوبي دارد و به راحتي گل ميزند. نميخواهم دليل اين موضوع را بدانم. ميخواهم تيمم را با نهايت آمادگي برابر سيتي به ميدان بفرستم. حس نميکنم که نسبت به تيم حريف برتري داريم که ميخواهيم از دقيقه يک تا دقيقه 90 در اين ديدار بجنگيم.

خراردو مارتينو ادامه داد: البته بايد فرم تيمها را در ماه فوريه در نظر بگيريد نه در حال حاضر. بايد ببينيم سيتي ميتواند فرم خوب خود را تا ماه فوريه ادامه دهد يا خير. چيزي که مشخص است اين که آنها تيمي بسيار خوب و باکيفيت هستند اما نميخواهم خيلي زود اين تيم را تحليل کنم.

مارتينو درباره رويارويي با مانوئل پيگريني هم گفت: هميشه گفتهام که او از مربياني است که به کارش اعتقاد دارم. از اين که با او در اين مرحله رو به رو ميشوم، خيلي خوشحالم. پيگريني يکي از بهترين مربيان جهان است.