وقتی به بازیهای گذشته ایران با تیمهای حاضر در جام جهانی مینگریم بهترین نتایج را برابر بوسنی و بدترین انها را برابر آلمان، مکزیک و پرتغال میبینیم.

سایت گل – فوتبال ملی ما برابر تیمهای مختلف حاضر در جام جهانی نتایج متفاوتی را ثبت کرده است. وقتی به بازیهای گذشته ایران با تیمهای حاضر در جام جهانی مینگریم بهترین نتایج را برابر بوسنی و بدترین انها را برابر آلمان، مکزیک و پرتغال میبینیم. فوتبال ما برابر بوسنی در 5 دیدار رسمی صاحب 4 برد، یک مساوی، 16 گل زده و 7 گل خورده شده است

و برابر تیمهای ملی آلمان و پرتغال در دو بازی صاحب 2 باخت شده هاست. برابر تیم ملی فوتبال مکزیک هم در 4 دیدار یک مساوی و 3 باخت ثبت کردهایم. ضمنا براساس آمار برابر پرتغال بدترین نتیجه ممکن را داشته، در دو بازی و ثبت دو باخت 5 گل دریافت کرده و حتی یک گل هم نزدهایم.