سفر روبینکازانیها به تهران منتفی شد/ یاران آزمون به ترکیه میروند
مسئولان روبینکازان روسیه سفرشان به تهران و بازی دوستانه با پرسپولیس را منتفی کردند.


به گزارش خبرگزاری فارس، پس از حضور دایی و رویانیان در روسیه و دیدار با مسئولان روبینکازان تصمیم بر این گرفته شد تا این تیم نیز برای تشکیل اردوی یک هفتهای در دی ماه و برگزاری دو بازی دوستانه به تهران بیایند اما با توجه به پیگیریهای انجام شده و اینکه قرمزپوشان کمی دیر جواب روبینکازانیها را دادند مسئولان این تیم سفرشان به تهران و برگزاری اردوی و بازی دوستانه را لغو کردند و مجدداً قرار است مانند سال گذشته یاران آزمون برای تشکیل اردو به ترکیه بروند البته پرسپولیسیها در تلاشند تا نظر کازانیها را دوباره جلب کنند اما شواهد پیداست که آنها برنامهریزی خود را برای اردوی ترکیه انجام دادهاند و حضورشان در ایران منتفی است.