واکنش امید نمازی به اظهارات رئیس کمیته مسابقات:

کیروش از محرمانه بودن برنامه لیگ منظور دیگری داشت/دوست ندارم پاسخ بهروان را در رسانهها بدهم
مربی تیم ملی فوتبال گفت: دوست ندارم پاسخگوی صحبتهای بهروان در رسانهها باشم اما چون شخصاً از من نام برده است، لازم میدانم پاسخ وی را بدهم.امید نمازی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی
خبرگزاری فارس در خصوص اظهارات بهروان، رئیس کمیته مسابقات فوتبال گفت: دوست ندارم پاسخگوی این صحبتها در رسانهها باشم اما بهروان چون شخصاً از من نام برده است، لازم میدانم پاسخ وی را بدهم.
وی ادامه داد: بهروان ابتدا گفته است که هر زمان با وی تماس گرفتهام، برنامهها را به من داده است و اظهرنظر بعدی وی در خصوص مقایسه کیروش از لیگ ایران با سومالی و افغانستان است. بر همین اساس معتقدم که بهروان منظور کیروش را درک نکرده است. کیروش اعتقاد دارد برنامه لیگ کشورهایی که فوتبال آنها در سطح خوبی هستند، در همان ابتدا مشخص است و تا پایان فصل هیچ تغییری پیدا نمیکند.
نمازی گفت: یا بهروان از این موضوع خبر ندارد یا خودش را به بی خبری می زند. صحبت محرمانه بودن برنامه به این معناست که برنامه هفتگی لیگ به صورت 4 هفته یک بار اعلام میشود. منظور کیروش هم این بود که به گونهای برنامه لیگ داده میشود که بتوان در آینده آن را طبق سلیقه تیمهای مختلف نغییر داد.
مربی تیم ملی فوتبال یادآور شد: معتقدم که بهروان نسبت به این مسائل آگاهی دارد و فقط نمیدانم چرا در رسانهها آن را این طور مطرح میکند. به طور مثال با لیگ کشور آمریکا آشنایی خوبی دارم و می دانم که امسال قبل از فینال لیگ 2013، تمام برنامه لیگ 2014 آنها مشخص و اعلام شده است.
نمازی در مورد این صحبت بهروان که کادرفنی تیم ملی برنامه بازیهای دوستانه را اعلام نکرده است، گفت: در روز 21 اردیبهشت کیروش در نشستی خبری برنامههای تیم ملی را با حضور رسانهها به صورت مکتوب اعلام کرد. حتی 2 ماه قبل از تاریخی که گفتم نیز همین برنامه تحویل فدراسیون و سازمان لیگ شد.
نمازی ادامه داد: در یک هفته اخیر و از طرف کادر فنی تیم ملی، مهرداد خانبان سعی کرده است با علی کاظمی تماس بگیرد که چون وی کسالت دارد، در سازمان لیگ حاضر نشده است. بنابراین خانبان شخصا به سازمان لیگ مراجعه کرده است تا با بهروان دیدار کند که باز هم موفق به این کار نشده است و هیچ اثری هم از او پیدا نکرده ضمن اینکه دو خط موبایل بهروان هم خاموش است.
وی در پایان گفت: دائم در حال تماس هستیم تا برای این مسائل با سازمان لیگ به هماهنگی برسیم. بهروان که این مسائل را مطرح میکند موبایلش را روشن کند تا بتوانیم با او صحبت کنیم.