تمرين امروز پرسپوليس در شرايطي برگزار شد که نمازي و مارکار آقاجانيان ميهمان قرمزپوشان بودند.

تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس از ساعت 15 و 20 دقيقه امروز در ورزشگاه درفشيفر دنبال شد. در اين تمرين که بازيکنان آخرين مرور کارهاي تاکتيکي را در دستور کار خود قرار دادند ميهمانهاي ويژهاي نيز حضور داشتند.

به گزارش فارس،مارکار آقاجانيان و نمازي مربيان تيم ملي در تمرين امروز حضور داشتند و در خصوص آخرين وضعيت مليپوشان با دايي و برخي برنامههاي تيم ملي به گفتوگو پرداختند.

*رضا نورمحمدي در تمرين امروز بدون مشکل تمرين کرد.

*مسئولان ورزشگاه دستجردي ميهمان ويژه تمرين امروز بودند.

*اميد عاليشاه اختصاصي تمرين کرد.

*در انتهاي تمرين دايي با حاتمي و خلعتبري در رقابتي سهجانبه شرکت کردند اين سه نفر با کاشتن آدمک از پشت محوطه 18 قدم به سمت دروازه ضربات کاشته ميزدند که خوشحاليهاي عجيب دايي پس از گلزنيهايش در نوع خود جالب بود. در يک صحنه حاتمي ضربه زيباي کاشتهاش به تير دروزاه برخورد کرد که دروازهبانها معتقد بودند توپ وارد دروازه نشده اما حاتمي معتقد بود که توپ به گل تبديل شده است و به همين دليل سر و صداي زيادي در تمرين ايجاد شد.

*مهرداد پولادي نيز از امروز تمرينات خود را در چمن زير نظر دکتر عليپور آغاز کرد.

به دليل سرماي شديد هوا، دايي پس از تمرين از بازيکنان ميخواست تا تجهيزات گرمايشي بيشتر پس از تمرين به سمت منزل بروند تا دچار سرماخوردگي نشوند.