هواداران باشگه میدلزبرو که به قرآن توهین کرده بودند تا پایان عمر از حضور در ورزشگاه محروم شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در جریان دیداری که بین دو تیم بیرمنگام سیتی و میدلزبرو در لیگ دسته اول انگلیس برگزار شد، تعدادی از هواداران میدلزبرو به قرآن بیحرمتی کرده و آن را پاره کردند.

پلیس محلی پس از انجام تحقیقاتی در این زمینه تایید کرده که تعداد اندکی از هواداران میدلزبرو این کار را انجام دادهاند. آنها کمی بعد اعلام کردند دو تن از هواداران این باشگاه که در این زمینه دستگیر شدهاند از حضور در دیدارهای آتی میدلزبرو محروم شدند.

پیش از دیدار با برایتون که در این هفته از دیدارهای لیگ دسته اول انگلیس برگزار شد، تعدادی از هواداران میدلزبرو که بیش از ۱۰۰ نفر بودند با به راه انداختن یک راهپیمایی، شعارهای ضد نژادپرستی سر داده و این موضوع را محکوم کردند.پلیس این اقدام را محکوم کرد و باشگاه میدلزبرو نیز اعلام کرد هیچ بخششی در کار نخواهد بود و این گونه مسایل را به هیچ وجه تحمل نمیکند.