مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت: من از کميته استيناف عذرخواهي کردم و علي دايي هم قدرت عذرخواهي دارد.

محمد رويانيان پس از حضور در جلسه کميته استيناف در جمع خبرنگاران گفت: کميته استيناف جايگاه بسيار رفيع و بالايي دارد و اگر آنها احساس کردند جايگاهشان خدشهدار شده است از آنها عذرخواهي ميکنم و در کميته استيناف هم عذرخواهي کردم. از آنها خواهش کردم در حکم محروميت دايي تخفيف بدهند و مشکل ما را حل کنند زيرا محروميتهاي پي در پي به تيم ما ضربه ميزند.

به نقل از فارس،وي ادامه داد: فکر ميکنم نظر دايي هم نسبت به کميته استيناف همين باشد. اگر کميته استيناف احساس کرده اهانتي به آنها شده علي دايي هم قدرت عذرخواهي دارد و نظرش با نظر من يکي است و درخواست بخشش دارم و اميدوارم اين دو جلسه محروميت بخشيده شود.

وي در مورد اينکه عليپور گفته است محروميت دايي قابل خريد است، گفت: من حرفم را زدم.