سرمربي تيم ملي کشورمان پس از تعطيلات ژانويه براي ادامه فعاليت به ايران باز ميگردد.

کارلوس کيروش سرمربي تيم ملي فوتبال کشورمان که روز گذشته ايران را به مقصد پرتغال ترک کرده بود، پس از تعطيلات ژانويه 2014 براي ادامه فعاليت به کشورمان بازخواهد گشت.

به گزارش فارس،سرمربي تيم ملي فوتبال ايران امشب در مراسم جشن تولد اسطوره فوتبال پرتغال شرکت خواهد کرد.