هفتهنامه فيفا در شماره 7 دسامبرش که پس از قرعهکشي جامجهاني منتشر شد به آناليز قرعهکشي جامجهاني پرداخت و درباره سفر سپ بلاتر به ايران و ديدارش با حسن روحاني، رئيسجمهور ايران مطالبي را منتشر کرده است.

به نقل از فدراسيون فوتبال، اين شماره هفتهنامه فيفا که 7 دسامبر منتشر شده با تيتر "مسيري به سوي افتخار" تصويري از کافو را در حالي که نام برزيل را از قرعه بيرون آورده، روي جلد برده است.

از مهمترين مطالب اين هفته نامه که در سوئيس توزيع ميشود مطالب و گزارشهايي درباره ديدار سپ بلاتر و ماندلا در خلال جامجهاني 2010 آفريقاي جنوبي و همچنين احترامي که فيفا در مراسم قرعهکشي به ماندلا گذاشت، تقابل فرهنگهاي مختلف و متنوع جهان نوشته شده است.

هفتهنامه فيفا گروه چهارم جامجهاني را متشکل از تيمهاي اروگوئه، انگلستان، کاستاريکا و ايتاليا را گروه مرگ دانسته اما در عين حال حضور اکثر ستارههاي فوتبال جهان را در جامجهاني خوشايند قلمداد کرده است.

در اين هفتهنامه سفرهاي سپ بلاتر به صورت يک اينفوگرافي در آمده است که در تاريخ سوم نوامبر بلاتر با رئيس کميته بينالمللي المپيک در لانوس، 6 و 7 نوامبر در تهران با حسن روحاني، 7 و 8 نوامبر در فينال جامجهاني نوجوانان زير 17 سال در ابوظبي بين تيمهاي مکزيک و نيجريه، 9 نوامبر در دوحه و ديدار با امير قطر، 22 نوامبر ديدار با پاپ فرانسيس، 25 و 26 نوامبر حضور در مراسم بهترينهاي فوتبال آسيا در کنفدراسيون فوتبال آسيا و در نهايت در ششم دسامبر در قرعهکشي جامجهاني 2014 برزيل شرکت کرده است. در بخش ايران برج ميلاد و برج آزادي به صورت گرافيکي در آمده که جالب به نظر ميرسد و به نماد قاليچه ايراني و نخل جنوب به صورت شماتيک کار شده است.

در بخش ديگر هفتهنامه به ديدارهاي پليآف جامجهاني در قارههاي مختلف اشاره شده و از تيمهايي که در پليآف به جامجهاني صعود کردهاند گزارشهايي منتشر شده است.

در بخش گزارش رنکينگ فيفا، در اين ماه تيم ملي کوبا با 27 پله صعود بيشترين ميزان صعود را داشته و در رده 47 قرار گرفته است. در همين بخش کشور گويان با 36 پله سقوط در رده 150 جهان قرار گرفته است.

در صفحات معرفي کشورها، کشور برمه يا ميانمار به عنوان مکاني که در آن موبدان معابد هم به فوتبال عشق ميورزند، معرفي شده و اين در حالي است که ميانمار ميزبان رقابتهاي قهرماني جوانان آسيا در سال 2014 است که مقدماتي جامجهاني 2015 محسوب ميشود.

در صفحه آخر اين هفتهنامه نتايج نظرسنجيهايي درباره پيشبيني مخاطبان هفتهنامه از اين که کدام بازيکن ستاره جامجهاني خواهد بود، منتشر شده است که در آن نيمار از برزيل با 30 درصد آرا به عنوان ستاره جامجهاني انتخاب شده است و پس از نيمار، کريستيانو رونالدو از پرتغال با 25 درصد، مسعود اوزيل از آلمان با 22 درصد و ليونل مسي با 15 درصد آرا و در نهايت 8 درصد به ساير بازيکنان راي دادند.