پايگاه اينترنتي فدراسيون جهاني فوتبال از ديدار دوستانه تيمهاي ملي فوتبال ايران و گينه در روز 14 اسفند نوشت.

فيفا در حالي از ديدار دوستانه ايران و گينه در روز پنجم مارس 2014 (14 اسفند) خبر ميدهد که بر اساس اعلام قبلي تيم ملي ايران در همان روز در تهران بايد به ديدار کويت برود.

به گزارش ايسنا،علي کفاشيان، رييس فدراسيون فوتبال ايران چند روز پيش در گفتوگويي عنوان کرده بود در صورتي که ديدار تيمهاي ملي فوتبال ايران و کويت از رقابتهاي مقدماتي جام ملتهاي استراليا به تعويق بيفتد، گينه براي انجام بازي دوستانه به تهران سفر خواهد کرد.

تيم ملي ايران و کويت پيش از اين با اندوختن امتيازهاي لازم حضور خود را در رقابتهاي جام ملتهاي آسيا در سال 2015 به ميزباني استراليا قطعي کرده و ديدار آتي آنها تشريفاتي به حساب ميآيد. شايد از همين روست که گفته ميشود کويت با تعويق ديدار خود برابر تيم ملي موافقت خواهد کرد و به اين ترتيب مردان کارلوس کيروش در راه آمادهسازي خود براي حضور در جامجهاني بيستم فوتبال به ديدار تيم آفريقايي گينه خواهند رفت.