رئيس کميته مسابقات سازمان ليگ در نامهاي به مديران ورزش استان، مديران عامل باشگاهها و روساي هيئتهاي فوتبال دستوراتي را براي برگزاري بهتر مسابقات يادآور شد.


به نقل از سايت سازمان ليگ، غلامرضا بهروان؛ رئيس کميته مسابقات سازمان ليگ در نامهاي به مديران کل ورزش استان ها و روساي هيئتها و مديران عامل باشگاهها دستوراتي را براي برگزاري بهتر مسابقات يادآور شد. در نامه بهروان آمده است:

ضمن تقدير و تشکر از همکاريهاي صميمانه و حمايت همهجانبه همه عزيزان آن هيئت و ديگر مبادي ذيربط، مراتب زير جهت امعان نظر و نظارت و دستورات لازم به تيمها و عوامل برگزاري، در اجراي هرچه بهتر مسابقات درخواست ميگردد.

1- با توجه به برنامههاي اعلان شده ليگهاي دسته اول، دسته دوم و دسته سوم کشوري از سوي کميته مسابقات سازمان ليگ فوتبال ايران، پيشنهاد ميگردد که مديران و دستاندرکاران محترم باشگاهها به گونهاي برنامهريزي نمايند که برنامه پروازي و حرکت به سوي مقصد، صبح روز قبل از مسابقه انجام گردد که حداکثر ظهر روز قبل از مسابقه، در محل مسابقه حضور يابند تا در صورت شرايط بد جوي پيشرو و احتمال لغو پروازها فرصت کافي براي برنامهريزي مجدد جهت حضور بموقع در محل مسابقه فراهم باشد؛ در غيراينصورت سازمان ليگ به هيچ عنوان تاريخ مسابقه را تغيير نداده و مسئوليت عدم حضور در محل مسابقات برعهده باشگاه مربوطه خواهد بود.

2- با توجه به اينکه حضور 2 آمبولانس مجهز به وسائل لازم، پزشک ورزشگاه و دستگاه AED (دستگاه شوک قلب) در محل برگزاري مسابقات فوتبال از اهميت بالايي برخوردار بوده و الزامي ميباشد؛ با کمال تاسف بايد اذعان نمود که گزارشات بعضي از نمايندگان اعزامي فدراسيون حاکي از آن است که برخي از هيئتهاي استانها يا باشگاههاي ميزبان اين موضوع را مهم نشمرده و در اجراي آن کوتاهي نمودهاند، سازمان ليگ تاکيد مينمايد که در صورت بروز هرگونه مشکلي در اين موارد، تمامي خسارتهاي وارده، عواقب و مسئوليتهاي ناشي از آن برعهده هيئت فوتبال استان و باشگاه ميزبان ميباشد.

3- حضور موثر نيروهاي محترم انتظامي و امنيتي که موجب برگزاري بسياري از مسابقات فوتبال در جو و شرايط امنيتي مطلوبي شدهاند، جاي تقدير و تشکر فراوان دارد؛ اما متاسفانه مشاهده شده است که بعضا برخي از هيئتهاي فوتبال استانها و باشگاههاي ميزبان با کم اهميت جلوه دادن حضور بموقع و مکفي نيروي انتظامي در جلسات قبل از مسابقه و در زمان برگزاري مسابقات، هماهنگيهاي لازم را با اين ارگان محترم انجام نميدهند که اين موضوع ميتواند تبعات بسيار ناگواري را در امنيت مسابقات بوجود آورد، بنابراين مجددا سازمان ليگ تاکيد مينمايد که حضور مکفي و بموقع نيروهاي محترم انتظامي و امنيتي در جلسات قبل از مسابقه (خاصه در جريان مسابقات)، الزامي ميباشد.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب فوق، از اقدامات انجام شده سازمان ليگ فوتبال ايران را مطلع فرمايند. مزيد امتنان خواهد بود.

غلامرضا بهروان

رئيس کميته مسابقات سازمان ليگ فوتبال