ليونل مسي با اعلام اينکه مدير مالي باشگاه بارسلونا چيزي از فوتبال نميداند، ميگويد از صحبتهايي که در چند روز گذشته درباره پدرش زده شده، بسيار متاسف شده است.

ليونل مسي در حال حاضر دوران بهبودي خود را در آرژانتين پشت سر ميگذارد و اميدوار است که بتواند به زودي به مستطيل سبز بازگردد. او در گفتوگو با RAC1 درباره مسائل حاشيهاي پيرامون خود در چند روز اخير صحبت کرد.

به نقل از ايسنا، خاوير فائوس، مدير مالي باشگاه بارسلونا چندي پيش اعلام کرده بود مسي پيشنهاد داده است تا مبلغ قرارداد او را در بارسا افزايش دهيم و باشگاه بارسلونا نيز حاضر به تمديد قرارداد با اين شرايط با ستاره آرژانتيني تيمش نيست. ليونل مسي در واکنش به گفتههاي خاوير فائوس گفت: فائوس کسي است که هيچ چيز راجع به فوتبال نميداند و با اين شرايط ميخواهد که در باشگاه بارسلونا نيز مثل آنچه در زمينه اقتصاد مالي باشگاه انجام داده است، مديريت کند. بارسا يکي از بهترين تيمهاي جهان است و بايد با بهترين مديران هدايت شود. باز هم يادآوري ميکنم که نه من و نه کساني نزديک من، پيشنهاد افزايش مبلغ قرارداد را به باشگاه بارسلونا نداده است و آقاي فائوس اين را به خوبي ميداند.

ليونل مسي همچنين درباره صحبتهايي درخصوص پولشويي پدرش از برگزاري بازيهاي دوستانه ليونل مسي گفت: من تمام تمرکزم را روي بهبوديام گذاشتهام و درباره مسائل ديگر فکر نميکنم. ميخواهم از لحاظ فيزيکي به بالاترين فرم خود برسم و هيچ چيز در اين زمينه از روزنامهها نخواندهام. خانواده من کمي درباره اين موضوع با من صحبت کردند و من واقعا متاسف شدم که چنين صحبتهايي درباره نزديکان من زده شده است. نه تنها درباره من بلکه درباره کساني که آنها را دوست دارم مانند پدرم يا بازيکناني که در کنارتان هستند مانند خيلي از دوستانم. ما هر کاري که در اين مراکز انجام دادهايم کاملا صرف امور عامالمنفعه شده است.

مسي در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است پدرش را از رياست مرکز خيريه خود کنار بگذارد تا به اين شايعات پايان دهد، گفت: حقيقت اين است که تمام چيزهايي که گفته ميشود، خندهدار است. من کاملا به پدر و خانوادهام وابسته هستم. چه شخصي و چه از لحاظ حرفهاي. هميشه گفتهام که هرچه دارم از خانوادهام و پدرم دارم و هميشه سعي ميکنم که از گفتههاي آنها در کارم استفاده کنم.