باشگاه داماش: با استقلال بازي نميکنيمباشگاه داماش با ارسال نامهاي به سازمان ليگ اعلام کرد در بازي با استقلال حاضر نخواهد شد.

باشگاه داماش با ارسال نامهاي به سازمان ليگ و مهدي تاج اعلام کرده که به علت مشکلات موجود در بازي با استقلال حاضر نخواهد شد.

به گزارش فارس، اين نامه خواسته بازيکنان از مديرعامل باشگاه داماش بوده و آنها اعلام کردند که تا تکليف مسائل مالي مشخص نشود در اين بازي حاضر نخواهند شد.