سرمربي فرانسوي آرسنال به سران اتحاديه فوتبال اروپا توصيه کرد ديگر از قانون گل زده بيشتر در خانه حريف به عنوان معيار تعيين برنده بازيهاي پليآفي که نتيجه آنها مساوي ميشود استفاده نکنند.

آرسن ونگر فاش کرد از يوفا خواسته ديگر از قانون گلزده بيشتر در بازيهاي ليگ قهرمانان اروپا استفاده نکند. فصل گذشته آرسنال در شرايطي در مرحله يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا به دست بايرن مونيخ حذف شد که نتيجه جدال 2 تيم در ديدارهاي رفت و برگشت 3 - 3 مساوي شد اما اين باوارياييها بودند که به خاطر گلزده بيشتر در خانه حريف راهي مرحله يک چهارم نهايي شدند. امسال دوباره اين 2 تيم در مرحله يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا با يکديگر روبهرو شدهاند و آرسن ونگر دوست ندارد که حادثه فصل گذشته تکرار شود.

به نقل ازتسنيم، ونگر که تيمش فصل پيش در خانه 3 بر يک به بايرن مونيخ باخت و در بازي برگشت در آليانتس آرهنا 2 بر صفر باوارياييها را شکست داد، در پاسخ به اين سوال که آيا بايرن مونيخ از رويايي با آرسنال واهمه دارد، گفت: مطمئناً همين طور است. بايرن از آرسنال ميترسد. اگر به نتايجي که تيم ما در 5 سال گذشته در رقابتهاي اروپايي کسب کرده نگاهي بيندازيد خواهيد ديد که ما 2 بار با بارسلونا، يک بار با ميلان و 2 بار با بايرن مونيخ روبهرو شدهايم. بنابراين هيچ شخصي نميتواند ادعا کند آرسنال از نظر قرعه خوش شانس بوده است.

ونگر افزود: سال گذشته ما به خاطر گلزده کمتر در خانه حريف حذف شديم و بعد از آن من از يوفا خواستم که اين قانون را لغو کند.

ونگر در ادامه تاکيد کرد حق تيمي که در خانه قهرمان بوندسليگا دروازهاش را بسته نگه ميدارد شکست و حذف شدن نيست و همچنين ادعا کرد قانون گلزده بيشتر در خانه سبب ميشود که تيم ميزبان همواره محتاطانه بازي کرده و بازي دفاعي را سرلوحه کار خود قرار دهد.

وي افزود: فکر ميکنم به عنوان مثال ما 3 بر يک در خانه باختيم و در مونيخ 2 بر صفر بردهايم. بردن در خانه بايرن مونيخ با زدن 2 گل و بدون دريافت گل کار سختي است. گاهي اوقات فکر ميکنم که اين قانون تاثير عکس بر روند بازي تيمها ميگذارد، چرا که تيم ميزبان را از خوردن گل در خانه ميترساند. اکنون اولين چيزي که مربيان به بازيکنان خود ميگويند اين است که در خانه گل نخوريد.