بر اساس تحقیقات دانشمندان موفقیت تیم فوتبال بارسلونا باعث رشد زاد و ولد در ایالت کاتالونیا شده است.
رسيدن بارسلونا به فينال ليگ قهرمانان در مه 2009 و موفقيت چشمگير اين تيم در آن سال به افزايش شديد تولد نوزادان در كاتالونيا منجر شد.


برخي رسانهها مدعي شده بودند كه بعد از گل آندرس اينيستا در وقتهاي اضافه نيمه نهايي آن سال به چلسي رشد تولد نوزادان در 9 ماهه بعد از آن 45 درصد افزايش داشته اما ژورنال پزشكي بريتانيا سعي كرده در مطلبي علمي به بررسي صحت قضيه "نسل اينيستا" و اين افزايش تولدها بپردازد.


آنها تولدهاي ثبت شده در مرز كاتالونيا در سولسونس و باخس را در فوريه و مارس 2010 بررسي كردند. در فوريه در مقايسه با سال قبل 26 تولد بيشتر ثبت شده بود كه افزايش 16.1 درصدي را نشان ميداد اما به اندازه آن 45 درصدي كه ادعا شده بود نميرسيد.


در ماه مارس هم تولدها 11 درصد رشد داشت. در يك تحقيق بررسي شده كه شادماني و اميدواري حاصل از موفقيت بارسلونا به اين تولدها انجاميده در حالي كه ركود اقتصادي رد پايش را در كاهش تولدها بر جاي گذاشته است.

برخي رسانههاي اسپانيا به شوخي نوشتهاند كه اگر اينيستا يك بار ديگر اين گلزنيهايش را در بازيهاي حساس ادامه دهد مشكل جمعيتي هم حل ميشود!