علي پروين در خصوص اظهارات محمود شافعي مبني بر اينکه پروين مقابل منزل او مزاحم فرستاده گفت: تا وقتي که قانون وجود دارد لازم نيست تا در خانه اين آقا مزاحم بفرستيم. او به من تهمتي زده و حالا هم بايد جواب بدهد. من به اين حرف ها که ميگويد فلاني گفته که من اين کارها را کردم يا نه کاري ندارم. اين حرفها از زبان اين آقا در آمده و بايد جوابش را بدهد. ببينيد دنيا به کجا رسيده، چه کساني به من تهمت ميزنند!

به گزارش فارس ، وي افزود: زياد در اين باره دوست ندارم حرف بزنم چون همه چيز طبق قانون و پيگيريها مشخص ميشود.

پروين در خصوص وضعيت هيئتمديره نيز گفت: خوشبختانه شرايط خوب است. اگر اتفاقي در چند مدت اخير افتاد همه اعضاي هيئتمديره و خود رويانيان نيز در جريان آن بودند. ما زير و رو کشيدن نداريم. البته وقتي اتفاقاتي ميافتد برخيها هم خودشان مطالبي مينويسند که خودشان بايد پاسخگو باشند و برخيها هم اين وسط حرفهايي ميزنند مثل جلسات شبانه و روزانه و مخفيانه که ما در اين کارها دخالت نميکنيم.

پروين ادامه داد: از همان اولي که قرار بود سرمربي انتخاب شود گفتم به درد اين تيم آقاي دايي ميخورد. شايد برخيها بگويند چرا زياد درباره تيم آقاي دايي صحبت نکردم دليلش هم مشخص است تيمي که راهش را راست ميرود چرا بايد هر روز دربارهاش اظهارنظر کنيم تا خداي ناکرده دو دوتا چهار تا پيش بيايد و بخواهيم در کارها دخالت کنيم.

وي افزود: پرسپوليس راهش را خيلي خوب رو به جلو ميبرد و به همين دليل وقتي که راه کج نيست سکوت بهترين مسئله است البته من هر وقت لازم بود نظرم را دادم ولي ميدانستم که اگر بخواهم زياد مصاحبه کنم همين آقايان من را مقابل دايي قرار ميدهند.تيم آقاي دايي بسيار خوب است و من شک ندارم که قهرماني با اين تيم فاصله چنداني ندارد.

پروين در خصوص بازي با ملوان نيز گفت: پرسپوليس بازي سختي را در پيش دارد اما خوشبختانه با دو بردي که آورده شرايط خوبي دارد و به نظرم با روحيه کافي به ديدار ملوان خواهد رفت. اميدوارم که پرسپوليس دست پر از انزلي به تهران بيايد تا در بالاي جدول باز هم رکورد ديگري را مثل چند هفته اخير بشکند. حضور پرسپوليس در صدر جدول، نباختن در آزادي، عملکرد خوب خط دفاعي، هجومي و هافبکها نشانگر اين است که آقاي دايي تيم خوبي دارد و من اميدوارم که مزد زحماتش را آخر فصل ببيند.

وي در پايان درباره آخرين وضعيت هيئتمديره نيز گفت: اگر اتفاقي افتاده خيلي از آنها با هماهنگي اعضا بوده و همه در جريان امور هستند اما زياد دوست ندارم در اين باره حرف بزنم چون پرسپوليس شرايط حساسي دارد. الان همه بايد از تيم حمايت کنند تا به هدفش برسد. همين و بس.