يک نشريه پرتغالي اعلام کرد سرمربي چلسي قصد دارد دروازه باني که فصل گذشته براي رئال مادريد خريد را به جمع شاگردانش اضافه کند.

ژوزه مورينيو قصد دارد ديهگو لوپس، سنگربان شماره يک حال حاضر رئال مادريد در بازيهاي لاليگا را در بازار نقلوانتقالات پايان فصل جاري به خدمت بگيرد. لوپس همان دروازهباني بود که مورينيو ماه ژانويه سال جاري در آخرين فصل مربيگرياش در رئال مادريد براي پر کردن خلاء ايکر کاسياس مصدوم از سويا خريد و با تبديل کردن او به سنگربان شماره يک تيمش و ترجيح دادن وي به کاسياس تا پايان مدت حضورش در سانتياگو برنابئو جنجالهاي زيادي به پا کرد.

به گزارش تسنيم، لوپس 32 ساله حتي پس از رفتن مورينيو از رئال مادريد هم نظر کارلو آنچلوتي، سرمربي جديد کهکشانيها را جلب کرد تا او را به عنوان سنگربان اول تيمش در بازيهاي لاليگا معرفي کند. با اين حال روزنامه آبولاي پرتغال مدعي شده است که آقاي خاص ميخواهد لوپس را از رئال مادريد به خدمت بگيرد و به اين ترتيب به شايعه محتمل بودن جدايي پتر چک و مارک شوارتزر، دروازهبانان فعلي تيمش دامن بزند.

آبولا نوشته از آنجايي که مورينيو به تمايل بارسلونا براي جذب تيبا کورتوا (دروازهبان چلسي که به طور قرضي براي اتلتيکومادريد بازي ميکند) واقف است و ميداند که امکان دارد کاتالانها اين دروازهبان بلژيکي را از چنگ آبيپوشان لندن درآورند، در نظر دارد يک دروازهبان ديگر را براي تيمش زير نظر بگيرد.

طبق ادعاي اين نشريه، ديهگو لوپس به پيشنهاد مورينيو براي پيوستن به چلسي پاسخ مثبت داده است اما آن را منوط به بازگشت عنوان دروازه شماره يک تيم به ايکر کاسياس دانسته است.