مهاجم تيم فوتبال استقلال به دليل سه اخطاره شد و در بازي بعدي محروم شد.

محمد قاضي با دريافت کارت زردي که در ديدار با داماش گرفت سه اخطاره شد و بازي بعدي اين تيم را از دست داد.

به نقل از فارس، قاضي در نيمه دوم مصدوم شد و به دليل ضربه استوک بازيکن داماش زانويش خونريزي کرد و چند لحظهاي بيرون از بازي بود و حتي داور اجازه نداد تا مداواي کاملش به ميدان بيايد. قاضي يک تکه پارچه از تبليغات را کند و زانويش را پاک کرد اما داور گفت بايد مداوا به طور کامل انجام شود.