مدافع داماش گيلان گفت: شايد فوتبال دوستان رشت تيم ليگ برتري نميخواهند و فقط تيم از ليگهاي پايينتر ميخواهند.

ابوذر رحيمي پس از شکست يک بر صفر داماش مقابل استقلال اظهار داشت: شرايط تيمي را نداريم و وضعيت بازيکنان نامشخص است و حتي امروز هم نميخواستيم در اين مسابقه به زمين بياييم اما شرايطي پيش آمد و قول دادند که اوضاع را درست ميکنند که بعيد ميدانم باز هم اين اتفاق بيفتد. ما حتي زماني که در هتل بوديم هم نميخواستيم براي مسابقه به ورزشگاه بياييم.

به نقل از فارس، وي ادامه داد: هيچ کس به فکر تيم نيست و فکر کنم رشتيها تيم ليگ برتري لازم ندارد و به تيمهاي ليگ يک و دويي فکر ميکنند. خود من براي اين ديدار لباس آستين کوتاه داشتم و عجيب اينکه بازيکنان جديد از بازيکنان قديمي اورهاي خود را قرض ميکنند.

رحيمي گفت: شايد جريمه شوم اما واقعيات را ميگويم، در اين زمينه نميدانم چه بايد بگويم و نميدانم حتي مسئولان باشگاه مقصرند يا مسئولان استان.

مدافع داماش در پايان گفت: 3 سال است پول نگرفتيم و بايد براي پول نگرفته مالياتش را بدهيم.