مهاجم تيم فوتبال نفت تهران گفت: بازي نکردنم در نيمه دوم بازي با استقلال خوزستان و ربط آن به مشکلاتم با گلمحمدي شايعه است.

رضا نوروزي در خصوص بازي ديدار تيمهاي نفت تهران و استقلال صنعتي خوزستان که روز گذشته برگزار شد گفت: بازي ما مقابل اين تيم يک ديدار يکطرفه بود. به نظرم استقلال خوزستان آمده بود که نبازد و ما در تمام مدت بازي در زمين آنها بوديم. البته قبول دارم که بدشانسي هم آورديم چرا که چند موقعيت خوب را از دست داديم و دو توپ هم به تير دروازه آنها زديم.

به گزارش فارس، مهاجم نفت تهران درباره صحبتهاي بازيکنان استقلال خوزستان مبني بر اينکه آنها در اين بازي وقتکشي نميکردند گفت: راستش ما هرچه ديديم فقط ميديديم که بازيکنان استقلال روي زمين افتادند و فکر ميکنم در 45 دقيقه 20 دقيقه آنها مصدوم بودند اما داور فقط 3 دقيقه وقت اضافه گرفت. اين تيم حتي يک موقعيت گل هم نتوانست روي دروازه ما ايجاد کند و فوتباليستهاي استقلال خوزستان مجبورند که اين صحبتها را انجام دهند.

نوروزي در مورد اينکه چرا نيمه دوم بازي نکرد و به ميدان نيامد هم افزود: همسترينگ پايم کش آمده بود و مجبور شدم نيمه دوم را بيرون از بازي باشم.

وي درخصوص اينکه گفته ميشود به دليل درگيري لفظي گلمحمدي سرمربي نفت تهران در بين دو نيمه بازي مجبور شد نيمه دوم را بيرون از زمين باشد تصريح کرد: به هيچعنوان اينطور نيست اينها شايعاتي است که درست کردند. من اواخر نيمه اول همسترينگ پايم کش آمد. اين مشکلي بود که در بازي با راهآهن برايم پيش آمد اما با پاي مصدوم بازي کردم.

نوروزي ادامه داد: من رابطه خوبي با گلمحمدي دارم و با هم مشکلي نداريم اين حرفها که درباره مشکلات ما زده ميشود شايعه است.

مهاجم تيم فوتبال نفت تهران درمورد ميزان مصدوميتاش و حضور يا عدم حضورش مقابل پرسپوليس در هفته بيست و يکم ليگ برتر اظهار داشت: من تازه به فيزيوتراپي آمدم تا ميزان مصدوميتم مشخص شود البته ميدانم که بازي با پرسپوليس براي ما بسيار مهم است اما هنوز نميدانم که به اين بازي ميرسم يا نه.