هافبک تيم فوتبال پرسپوليس گفت: نبايد به نبي بعد از بازي واکنشي نشان ميدادم، اميدوارم ايشان من را درک کند.

قاسم دهنوي اظهار داشت: متأسفانه 3 الي 4 هفته است که شانس با ما قهر کرده و روي خودش را از من برگردانده به همين دليل تأثير زيادي در روح و روانم داشته است.

به گزارش فارس ، وي افزود: شايد بعد از بازي با ملوان خيلي حرفها را نبايد ميزدم اما شما را به قرآن خودتان را 5 دقيقه جايم بگذاريد. من به پرسپوليس آمدم تا به جام جهاني بروم اما هر کاري ميکنم با بدشانسي نميتوانم بازي کنم.

دهنوي ادامه داد: از نبي عذرخواهي ميکنم. او سالها در اين فوتبال بوده و قطعا شرايط بازيکنان را درک ميکند. من نبايد آن عکسالعملها را نشان ميدادم و قبول دارم اشتباه کردم شک هم ندارم نبي من را درک ميکند. چون موارد زيادي مانند من ديده و ميداند در دل يک بازيکن وقتي بازي نميکند چه ميگذرد.

دهنوي خاطر نشان کرد: من با حضور در ميدان و فوتبال بازي کردن زندهام و اگر بازي نکنم نميدانم چه بلايي سرم ميآيد به همين دليل وقتي که محروم هستم تمام روح و روانم به هم ميريزد. من اميدوارم پرونده من هر چه سريعتر بسته شود تا با خيال راحت بتوانم با حضور در ترکيب پرسپوليس به تيم دايي خدمت کنم. هدفهاي زيادي دارم که به آن ميرسم. کارم سخت است اما تو را به خدا پرونده من را ببينديد تا بتوانم بازي کنم چون با هزاران اميد و آرزو به پرسپوليس آمدهام و شايد هر بازيکن ديگري که بود جاي من همين واکنشها را نشان ميداد اما از همه که بابت مصاحبه من ناراحت هستند صميمانه عذرخواهي ميکنم و اميدوارم من را درک کنند و حلالم کنند.