مديرعامل باشگاه ملوان گفت: داور بايد پيام صادقيان را از ميدان اخراج کرد.

صادق درودگر در مورد شکست يک بر صفر مقابل پرسپوليس اظهار داشت: بازيکنان ما خوب بازي کردند و صاحب موقعيت گل هم شدند اما نتوانستند از اين فرصتها استفاده کنند. ضمن اينکه داور بايد پيام صادقيان را از ميدان اخراج ميکرد اين بازيکن با آرنج به صورت شيري بازيکن تيم ما زد و جريمه اين حرکت، کارت قرمز است.

به گزارش فارس ، وي در مورد اينکه خطا روي فشنگچي پنالتي بود يا نه، گفت: من هنوز فيلم بازي را نديدهام و بايد کارشناسان داوري در مورد اين صحنه اظهار نظر کنند.

مديرعامل باشگاه ملوان در مورد اينکه او در سمتش باقي ميماند يا از اين باشگاه جدا خواهد شد، گفت: در حال حاضر غمخوار در کربلاست و بعد از بازگشت او اواخر هفته آينده هيئت مديره باشگاه جلسه تشکيل ميدهد و تصميم نهايي گرفته خواهد شد. من در مورد ماندن و يا رفتن فکر نکردهام و مهم اين است که وضعيت ملوان خوب شود.