پرسپولیسیها : فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ دریک حرکت عجیب بازیهای هفته 21 لیگ برتر را همزمان با بازی دوستانه دوم تیم زیر 22 سال برگزار خواهد کرد واین مسئله با اعتراض باشگاه پرسپولیس روبرو شده است.
تیم زیر22 سال ایران در حالی روز جمعه یک بازی دوستانه را در کیش برگزار خواهد کرد که در همین روز سه بازی رقابتهای لیگ برتر برگزار میشود.
یکی از بازیهای این روز بین پرسپولیس و نفت تهران برگزار خواهد شد.تیم پرسپولیس در حال حاضر با حذف عالیشاه مصدوم و امیرعابدزاده، صادقیان و مسلمان را در تیم زیر 22 سال دارد، در حالی کهسه بازیکن نفت در این تیم عضو هستند.طبق قوانین فوتبال ایران، حق در اختیار داشتن بازیکنان برای بازیهای رسمی توسط باشگاهها، که مورد تایید و تاکید فیفا استنادیده گرفته شده است.در حال حاضر، شرایط موجود اینگونه خواهد بود که نفت تهران به دلیل حضور سه بازیکنش در تیم ملی میتواند آنها را برای بازی درمقابل پرسپولیس در اختیار داشته باشد اما پرسپولیس نخواهد توانست از دو ملی پوش خود استفاده کند، البته بعید به نظرمیرسد علیرضا منصوریان خواهان چنین تقابلی با دایی باشد اما از سوی دیگر خبر میرسد که باشگاه پرسپولیس و علی دایی بااین شرایط برای استفاده از حق طبیعی خود ملی پوشان خود را فرا بخوانند و حتی حضور آنها در سایر تمرینات تیم ملی هم بامشکل روبه رو شود.