شرکت Pluri Consultoría در سائو پائولو اخیرا گزارشی منتشر کرده است که نشان میدهد ارزش نیمار از لحاظ اقتصادی افزایش چشمگیری داشته است .
به نقل از بارسانیوز : این شرکت که در سائو پائولو مستقر است با مطالعه دقیق بر روی 100 فوتبالیست باارزش برزیل در دو سال گذشته به این نتیجه رسیده است . نتایج این تحقیقات دو ساله نشان میدهد که ارزش نیمار 67 میلیون دلار است که نشان از رشد 22.5 درصدی ارزش این بازیکن است .