سرپرست تيم فوتبال گسترشفولاد تبريز گفت: دستياران خطيبي از نظر اخلاقي به اين نتيجه رسيدند که همراه با او آنها هم از تيم بروند.

عبدالرزاق ميراب درباره استعفاي رسول خطيبي گفت: بعد از باخت به صبا آقاي خطيبي گفت که من مشکلاتي دارم و ديگر نميتوانم به کارم در تيم ادامه دهم به همين دليل نامهاي به هيئت مديره نوشت و استعفايش را اعلام کرد.

به نقل از فارس، سرپرست تيم فوتبال گسترش فولاد تبريز در خصوص اينکه چرا هيئت مديره با استعفاي او موافقت کرد، افزود: حتما دليلي داشته که اين استعفا را قبول کردند. ما تيم را براي حضور در بين 10 تيم اول بسته بوديم.

وي در پاسخ به اين سؤال که چرا دستياران خطيبي هم همراه او از اين تيم رفتند، گفت: از نظر اخلاقي به اين نتيجه رسيدند که همراه با خطيبي آنها هم از تيم بروند.